Välviljans Tragedi

Min första roman
En äventyrsroman i militär miljö.

Titeln är noga vald. Handlingen utspelar sig runt årsskiftet 1979-80 samt de händelser som ledde
fram till Sovjetunionens invasion av Afghanistan.
Årtionden innan hade Sverige i någon väl-  menande men megaloman anda, bestämt sig för att spela en roll på den internationella scenen som fredssträvande och nedrutningsivrande världssamvete.
Tyvärr, som så ofta i denna typ av överdrivna ambitioner så hängde inte den gråa, vardagliga
verkligheten med.

”Välviljan”
För att skapa trovärdighet till den vita duvan från norden med olivkvist i näbben så beslutade man sig för att rusta ned vårt, i och för sig över- stora försvar. Den pragmatiska orsaken bakom var ju att omvandla försvarsutgifter till U-lands-    bistånd (som det kallades då). Man ville på detta sätt bli såväl en moralisk stormakt uppbackat av att vara världens största biståndsgivare per capita.

”Tragedin”
Men häri låg också en inbyggd motsättning. Detta internationellt sett unikt stora försvar försörjdes
vapentekniskt av en inhemsk vapenindustri med det svenska försvaret som största uppdragsgivare, beställare och kund. När förbandsnumerären drastiskt minskades tvingades man annullera order och
uppdrag till denna industri. En industri som kanske satsat allt vinstkapital i årtionden på utveckling av vapensystem, typ Bofors Haubits 77, och luftvärnsrobot 70, Draken, Viggen och dess efterföljare. Unika elektroniska flyg- och stridsledningssystem. Minskade försäljnings-  volymer skulle äventyra  utdelning och avkastning på dessa investeringar och ytterst företagens existens. Det kunde inte
statsmakterna av lätt insebara pragmatiska skäl acceptera. Lösningen blev en av världens striktaste vapenexportregleringar. Som man vände ett blint öga till när industrin av 
pragmatiska skäl bröt mot det.

Därför
Ett land kan vara neutralt
ha ett unikt stort försvar
en försvarsstödjande vapenindustri
förbjuda vapenexport
anse sig vara världssamvete
minska försvaret
exportera trots allt.
Men att göra allt detta på en gång
- det blir obra.

Tiden
I romanens form försöker jag fånga tiden och dess anda som präglades av gigantiska
vapensmugglingar till bl a Dubai, Bahrain, Iran av Luftvärnsrobot 70 samt Haubits 77 till Indien. Med händelsesvans av avsatta politiska ledningar i Indien, förnedrade företrädare för Svenska Freds och Skiljedoms Föreningen, som avslöjade olagligheterna. (själv)mord av/på krigsmaterielinspektören, den tidigare Kustartilleriofficeren Carl-Fredik Algernon.

 

Avsatta ansvariga ministrar på löpande band
utan rimliga förklaringar. Dödsolycka/mord av/på TV-journalisten Cats Falk som grävde i byken. En
under oklara omständigheter i en singelolycka omkommen Boforsdirektör. En hemlig av CIA styrd organisation med landets främsta företrädare för näringsliv och statsledning
”Stay Behind”, sammanlänkad med den europeiska motsvarigheten ”Galdius”. Utbildning av den libyska diktatorn Kadaffis mest lovande officerare i modern robotteknik vid Telub i Växjö..mm..      Listan kan göras längre.

I min roman kommer bland annat utsmugglad elektronik bli en av de viktigaste, ja rentav
gränssättande förutsättningarna för Sovjets invasion av Afghanistan. Att det skedde, det vet vi. Hur det gick till är förbehållet några få, så detta är min historia.
Det som efter 10 års fick stopp på den sovjetiska ockupationen var mujaheddins tillgång till
amerikanska luftvärnsrobotar av typen Stingers.
I stort sett samma som svenska Bofors Robot 70. Hade de fått tillgång till den svenska varianten i ett tidigt skede hade det kriget tagit en annan vändning.
Den långa ockupationen ledde till en permanent försvagning av Sovjetstaten. Återtåget genom
världens dittills längsta militärkolonn förebådade och bidrog till hela den unionens fall.
Den före ockupationen gryende muslimska radikaliseringen fick här genom framgången näring. Delar av mujaheddin, talibanrörelsen, slog tillbaka i någon förvrängt världsförbättrarbild mot USA som beväpnat och utbildat dem, genom 11 septemberattentatet mot Word Trade Center i New York.
Uttrycket att alla revolutioner äter sina barn har aldrig varit mer talande än här. 
De följande ockupationerna av Irak och Afghanistan till smått astronomiska summor har inte lett till infriande av ett enda av uppsatta mål. Tvärt om. De har skapa IS/ISIS, Boko Haram,
Al-Shabab, vilka omöjliggör normalt vardagsliv för miljoner människor från centralasien till Marocko och Sydsudan. Förvridna och förvirrade på kort tid radikaliserade medlöpare utför vad som kallas terrordåd i Europa.

Därför
En fredlig värld var inom räckhåll - istället blev det krig och terror.

Upp  Hem