En annan sida av mig, är intresset för att måla.
Här finns några exempel på detta.