Texten nedan är ett reportage från Svensk Bokhandels Tidning.

Jörgen Hansson från Helsingborg debuterar med romanen Välviljans Tragedi.

Handlingen är upptakten till Sovjetunionens invasion av det fattiga grannlandet Afghanistan i slutet av 1979. En svensk beredskapspluton blir indragen i ett militärpolitiskt spel på liv och död i de småländska skogarna.
Titeln är noga vald, säger han. Sveriges politik präglades på den tiden av välvilja, vi skulle vara ett fredssamvete i världen. Samtidigt var vår militära teknologi världsledande och blev i ett avseende avgörande för Sovjets framgångar i inledningen av kriget. Det mesta i romanen har hänt i verkligheten. Med litet annan utveckling kunde svenska soldater faktiskt dragits in i strid.  
Jörgen Hansson är uppväxt i Karlshamn.

Gick till sjöss efter grundskolan och seglade på styckegodsfartyg och tankbåt runtom i Europa. Sedan jobbade han som trålfiskare i Norra ishavet. Sin militärtjänst gjorde han på I11 i Växjö. Där blev han tillfrågad om fortsatt arbete som militär och tackade ja.
Han arbetade som officer från 1978 till 1989. Det var en tid som präglades av skarpa motsättningar mellan de båda militärblocken öst och väst. Världsutvecklingen vägde mellan demokrati eller kommunism. Här märkte vi det militärt, främst genom ubåtskränkningar.
Utbildningen inom militären var en fantastisk skola, den har möjliggjort min fortsatta karriär. Jag gillade alla utmaningar och men började alltmer engagera mig politiskt. Om man med trovärdighet ska argumentera för att vi ska ha ett försvar, måste man även ha insikt i vad som händer i vår omvärld säger Jörgen Hansson.
Det blev naturligt att han sluta som yrkesofficer, med personliga erfarenheter från händelser i vår nära omvärld. Härefter kom han att arbeta med allt från militärpolitik på riksplanet och som kommunal- och landstingsråd. Han kan politiken inifrån på alla plan. Efter det blev det näringslivet. Först som konsult och sedan VD och koncernchef. Detta parallellt med 22 år som reservofficer.

Han har alltid skrivit mycket, men det var en serie hjärtinfarkter som gjorde honom till författare. Det och efter en period i Gibraltar som ”facilitator” för internationella affärer måste livet ändras.
– Jag var tvungen att jobba mindre och bestämde mig för att skriva en roman. I den knyter jag ihop de viktiga delarna av mitt liv, militären, internationellt näringsliv och politiken. Insikten kom, att utvecklingen med terror och flyktingströmmar i dagens värld har sitt ursprung i ett fåtal enskilda händelser.
Boken tog sex år att skriva. Togs upp och lades åt sidan.
– Svårigheten var att begränsa sig, det blev för långt och yvigt. För ett år sedan bestämde jag mig för att göra klart eller lägga ner. Jag tillbringade vintern i Grekland och slutförde boken. 
Nu håller han på med en uppföljare ”Gibraltar Papers” samt affärsprojektet ”Brothers in Arms” som är en nätbaserad kontakttjänst för värnpliktiga.
Många unga svenskars upplevelser och utveckling under sin värnpliktstid är helt förbisedd och deras insatser är djupt underskattade.

Upp  Hem