Klimatförändringen, miljörörelsen och det kollektiva självbedrägeriet
Hur kan samma miljörörelse som för 30 år sedan lyckades stoppa kärnkraften TROTTS att argumenten för densamma var risken för en väntande fossilbränslekatastrof, i dag indignerat ta täten i debatten MOT en annalkande fosolbränsleorsakad klimatförrändring?

Alla argumenten och i stort sett samma kunskaper som olika rapporter som duggar tätt nu redovisar, fanns då. Lyssna t ex på Margret Thachers tal i FN på temat.  ”En klimatförändring som skapas av människan kan bli självförstärkande – och oåterkallelig”, sade hon och refererade till en forskargrupp som studerat isarna vid Antarktis.
Det finns otaliga andra liknande exempel.

De som ville veta, viste.
Det går inte att göra dessa dåtida teknikfientliga misstag ogjorda.
Men… men det klingar onekligen falskt när dåtidens profeter och dess arvtagare idag går till storms mot konsekvenserna av sina egna missgrepp.
Litet som våldtäktsmannen, polischefen med epitetet ”kapten klänning” som på arbetet inom polisen drev jämställdhetsfrågor och på fritiden utförde gruppvåldtäkts aktiviteter.

Nu manas till klimatstrejker. ”Politikerna” måste ta sitt ansvar och fatta beslut. De multinationella företagen måste sluta producera klimatskadliga produkter på klimatskadligt sätt.
Ursäkta? Vilken politiker i vilket land kan driva igenom de beslut som är konsekvenser av dessa krav? Väljarna som kollektiv vill inte ha de konsekvenser besluten innebär. Slut på frukt och grönt från jordens alla hörn året runt. Mångdubblade bränslepriser. De klimatförstörande företagen kommer att sluta att producera de klimatskadliga produkterna dagen efter vi konsumenter slutar köpa dem.
Produktionen är  inget egenintresse.
Det är ett konsumentintresse.

Alla vi människor måste ta vårt ansvar. Sluta flyga. Sluta äta kött. Sluta köpa nya kläder. Källsortera. Nej… förståss…någon annan, måste göra det. I ett land där de är fler invånare. Eller i ett land där de gör det litet mer.
Då blir det bättre effekt.
Hos oss blir effekten så liten.
Sanningen är att människor är egennyttigt rationella.
Om det inte finns en rimlig koppling mellan insats och utfall kommer enskilda individer generellt inte att ändra livsstil.

Det är förbluffande hur tvärsäkert och övertygande alla experter och förståsigpåare låter i alla olika intervjuer och utfrågningar när det handlar om konsekvenserna av nuvarande utveckling på gobal nivå, men hur mummeltyst det blir när den oundvikliga frågan kommer, ”Vad skall vi göra var och en i vardagen för att bryta utvecklingen?”

Vi önskar alla en Deus ex machina. Den anordning som i antikens dramer i slutscenen firade ned en skådespelare vilken likt en gud ställde all oreda till rätta som människorna i pjäsen skapat. Slutet gott allting gott.
En skänk från ovan.
Men det kommer ingen skänk från ovan.
(I stället riskerar antiken att tas bort från historieundervisningen, så löser man det problemet också).

Kanske är denne räddare en Greta Thunberg. Överöst med utmärkelser och uppmärksamhet för att hon säger det alla vet. Inför USA´s kongress sa hon det enda möjliga. Lyssna inte på mig, lyssna på forskningen.
Klokare än alla som belackar henne.
Tillsammans!

Men några lösningar har hon inte eller utger sig för den delen inte att ha.
Bara ett obönhörligt fokus på problemet.

Inför världsdelarna vid FN’s generalförsamlings öppnade sa hon med vrede: 
”Jag skulle inte behöva vara här, om ni gjort vad ni borde. Jag skulle vara i skolan. Med en framtid. hur understår ni er. ”HOW DARE YOU”

Vad gjorde världsdelarna i det läget?
Det enda de inte kunde eller i vart fall, i anständighetens namn borde.
De applåderade!

Likt forna tiders publik till en dansande rysk björn.
Som kedjad förmåddes att dansa inför den hänförda applåderande publiken. Tricket var att björnen tvingades stå på två ben på varma stenar.
Därav ”dansen”
Liknelsen med den dumma och applåderande publiken, inte minst på grund av det artificiellt  uppvärmningen är slående.

Nå Jörgen. Klaga på andra går ju ann, vad skall till då. Eller förnekar Du problemet?
Nej det är i högsta grad reellt.
Men, vi måste göra som vi gjort genom mänsklighetens, åtminstone Homo Sapiens (den tänkande människan) historia.
Använda ny teknik!
Det går inte att backa ur ett framtida problem.

Västvärlden måste använda det återstående teknikförsprång man har för en massiv satsning på kärnkraft och mekanisk koldioxid insamling från atmosfären parallellt med att omsätta den teknik på bred front som kommer att krävas för att kunna skicka en bemannad farkost till Mars.
Rymdfarana måste leva under lång tid i ett slutet kretslopp.
Erforderlig teknik finns i princip redan idag och skulle brett omsatt på kort tid minska på trycket på förbrukningen av jordens resurser.
Energitillgången kommer under en övergångsperiod på 30-50 år att säkerställas av ren kärnkraft, där nya reaktorer dessutom kan upparbeta gammalt uttjänt kärnbränsle.
Detta för att möjliggöra infasning av i princip gratis solenergi genom artificiell fotosyntes utan att världsekonomin kollapsar.

Denna nyindustrialisering av västvärlden skapar ny optimism och uthålligt välstånd utan att kommunistdiktaturen i Kina får ett avgörande inflytande på världens ekonomi och samhällsskick.

Företagen får produktionsincitament för ”rätt” produkter för framtiden och ”politikerna” kan komma ur knipan med att de beslut de måste fatta innebär att de blir bortröstade i nästa val om lösningarna innebär försämrade livsvillkor.
Invånarna får bättre köpkraft för förvärv av levnadsstandardhöjande produkter.
Välfärdsstaterna i väst kan fungera ännu en tid då de i grunden är baserade på statens skatteinkomster på arbete.

Dixie!       


 
  
 
 
 
 

Senaste inläggen

There are no entries for this period.

Senaste kommentarer

  • Carina » Mina Blogginlägg:  ”Av eld kommer eld. Något latinskt uttryck jag läste någon dag innan valet. Så r”

  • Arne Tillberg » Detta är ett blogginlägg:  ”Hej Jörgen , jag tycker att detta är väldigt gediget o proffsigt ! Ser fram emot..”

Arkiv

Länkar

-

Etiketter

2019 > 03

Olämpligt beteende
Två ord som numera kommit att få en alldeles speciell betydelse.

Jag var på en filosofisk diskussionsafton om MeeToo i Helsingborg för en vecka sedan. Flera av deltagarna vittnade om det viktiga, det som alla vetat, nämligen (i huvudsak) männs övergrepp på kvinnor, vilket inte offentligheten velat kännas vid, numera var omöjligt att igonrera.
Anden är ute ur flaskan.
Den allmänna meningen var att ”alla egentligen vet var gränserna går”.
En man bland deltagarna varnade för ett samhällsklimat där ofentliga avrättningar, häxprocesser, finns i korten.
Anmärkningen passerade tämligen okommenterad.
Moderatorn, Martin Severinsson, ställde mot slutet den försåtliga frågan”vad skall vi göra nu?”
De tidigare tvärsäkra ställningstagandena blev påtagligt vaga.

Några dagar senare fick riksdagsmannen och förre jordbruksministern Eskil Erlandsson, mer uppmärksamhet än någonsin tidigare i sin politiska kariär. Olämpligt beteende!

Jag arbetade nära Eskil under några år på 90-talet.
Han var kommunalråd i Ljungby (c) och jag (m) i Alvesta. Vi utsågs att för kommunerna i Kronobergs län förhandla med Landstinget om formerna för den så kallade ÄDEL-reformen.
Utfallet blev bra och uppdraget graderades upp till SKL, Sveriges kommuner och landstings, riksnivå.
Han var finurlig Eskil.
Lågmält effektiv i det egentliga förhandlandet, men en skojfrisk kamrat i de mindre sälskapen.

Vi blev, av någon outgrundlig anledning, utsedda av en kombination av SIDA och Svenska strålskyddsinstitutet att följa med en delegation av kärnfysiker till Litauen för att studera Ignalina kärnkraftverk.
En liknande konstruktion som den i Tjernobyll. Bara mycket närmare Sverige. Förmodligen därav intresset.
Det var intressanta dagar.
Många formella mottagningar och möten på statsbesöksnivå. Vi bodde på hotell i huvudstdaden Vilnius.
Pompan till trotts var det en från Sovjet just frigjord stat.
Ont om Hotell så jag och Eskil delade rum.
Som vanligt eller på grund av de utländska gästernas närvaro, vad vet jag, var hotellkoridorerna fulla av prostituerade.
Vi sov ensamma i rummet Eskil och jag.
Varje natt.
Jag såg inte minsta antydan till olämpligt beteende.

Åter till nutiden.
En av de som anmält Eskils olämpliga beteende är riksdagledamoten (m) Cecilia Magnusson.
Jag och Cecilia var arbetskolegor i början på 90-talet.
Politiska tjänstemänn ansällda av moderaterna.
Vi träffades regelbundet.
Bland annat hade vi förmånen att följa presidentvalrörelsen i USA mellan George HW Bush och Bill Clinton, inbjudna av USIA. United State Information Agency.
Mycket resor.
Ansträngande program.
Besök i interiörer och vid enheter man bara kunnat drömma om med Vita huset som kronan på verket.
Stort ansvar att uppträda aktivt, engagerat OCH korrekt.
Handledda bland annat av den legendariske Generalkonsulen Arne Thoren.

Cecilia var, som alltid diskussionslysten.
Alldrig gick hon över någon gräns där värdar eller arrangörer kunnat uppfatta orättfärdig kritik. Trotts att det var mycket som var annorlunda och ibland litet svårt att ta till sig ur vårt perspektiv. Hon var helt klart omdömmesgill.

Nu skall två av mig personligen längre tillbaka upplevt mycket hedervärda personers trovärdighet bedömmas.
Den ene är prisgiven på förhand oavsett vad den stundande rättsprocessen ger vid handen. De många berättelserna, utöver Cecilias, utgår jag ifrån, likaledes trovärdiga anmälare väger ovillkorligen till Eskills nackdel.
På frågan om varför inte centerpartiet polisanmält det inträffade när ledningen fått kännedom om det inträffade, deklarerade partisekreteraren att ”det är inte partiets uppgift”.

Nyliigen meddelades det att förre finansministern Per Nuder tvingas lämna sitt ordförandeskap i styrelsen för bolaget Skistar, på grund av olämpligt beteende.
I en telefonintervju i nyhetssändning deklarerade Nuder i falsett att han inte gjort något olämpligt. Anklagelserna var, enligt honom, grundlösa och ett sätt från huvudägarna att bli av med honom som ordförande i bolagets styrelse.
Jag har alldrig träffat Per Nuder.
Om han eller belackarna har rätt undandrar sig min bedömning. Helt klart är dock, att oavsett vad som verkligen skett så är han, rätt eller fel, helkörd.

Enligt P1: nyheter för ett par dagar sedan befanns att en kvinna i Malmö som anmält sig utsatt för gruppvåldtäkt, efter polisutredning vara en bedragare.
Anmälningen om övergreppet skedde i tiden när en våg av liknande övergrepp anmäldes i staden. Motivet för den oriktiga polisanmälan är oklart. Klart är att oavsett om övergreppet skett eller inte så är det förmodligen allmänt känt att polisanmällan av ett sådant (påstått) brott resulterar i en helvetisk tillvaro för anmälaren.
Likväl skedde det.

Tillbaka till förra veckans MeeToo diskussion. Ja, alla, med små variationer, vet var gränserna går.
Men det är här det börjar blir svårt.

För, trotts att vi gärna vill vara tänkande och rattionella individer, så styrs vårt beteende till stora delar av känslor.
Signalsubstanser fälls ut i olika delar av hjärnan och vi reagerar.
Vi blir kära, glada, ledsna, kåta och förbannade.
Inte för att vi vill det eller för att det är rattionellt eller ens oftast till vår fördel.
Utan för att vi nu en gång för alla är skapta så.
Det är nedärvda beteenden.
Normer, utbildning och samhällsvärderingar påverkar, men bara intill en viss gräns.

Vi har nog alla, handen på hjärtat, gjort något som vi på djupet av vårt förnuft och kunskap i normalfallet skulle tagit avstånd från.
Och i efterhand förbannat samt ångrat.
För det mesta passerar det i livets virvlar och strömmar, men iband blir det fel. Duktigt fel. Käpprätt åt helvete fel.

Ett exempel från den tiden när jag lärde känna och arbetade med Eskil och Cecilia kom jag temporärt att arbeta nära en av Sveriges då mest uppburna åklagare, tillika riksdagsledamot.
Jag väljer här att i det fortsatta utelämna hans namn.
Han uppbar litet rockstjärnestatus efter att ha sytt in ett stort knarksyndikat och begåvad med en filmstjärnelock, var vi nog många som skulle satt en peng på honom som justitieminister efter valet 91.
Notera att detta var en av Sveriges mest lagkunniga personer med en erkänt god handel och vandel.
Nu hände det sig så, som det gör i många förhållanden att hans fru träffat en annan och ville skiljas. Åklagaren/riksdagsledamoten tappade i sittuationen all, absolut all, sin rationalitet och började att på olika sätt trakasera sin hustru och hennes nye partner.
Det gick så långt att tilltagen polisanmäldes och han fäldes.

Resultat.
Kariär, anseende och framtid, allt borta.
För att han var okunnig om var gränserna gick? Icke!
För att han inte förstod konsekveserna av sitt handlande? Otvetydigt nej!
Allt intelekt och alla detaljkunskaper om rätt- och fel, samt var gränserna gick och konsekvenser och de oundgängliga resultaten till trotts så tog känslorna överhand.

Varje fall här ovan uppräknat är en tragedi.
Gjort är gjort och kan inte göras ogjort. Det någon känner och uppfattar som en kränkning är naturligtvis det i dennes värld, oavsett vad rättshandläggning resulterar i.
Samtidigt vet vi att denna typ av ärenden för rättssystemet är något av det svåraste att rätt klarlägga och reglera.
Därutöver skall till svårigheterna med att klarlägga vad som (oftast) skett i enrum, läggas problematiken med uppenbart påhittade övergrepp.

Svaret på slutfrågan från MeeToo seminariet” vad skall vi göra nu då”, måste bli;
- Alla,absolut alla övergrepp SKALL ovillkorligen polisanmälas.
Av den som utsatts eller den som i någon ansvarig ställning får kännedom om ett fall.
- Samt ingen, ingen skall hängas ut offentligt före avslutad utredning och/eller avkunnad dom.

Så fungerar en rättsstat och detta är till gagn inte minst för de utsatta som i sin förtvivlan över det skedda skall veta att rättssystemet fungerar.

Läs hela inlägget »

2019 > 03

Olämpligt beteende
Två ord som numera kommit att få en alldeles speciell betydelse.

Jag var på en filosofisk diskussionsafton om MeeToo i Helsingborg för en vecka sedan. Flera av deltagarna vittnade om det viktiga, det som alla vetat, nämligen (i huvudsak) männs övergrepp på kvinnor, vilket inte offentligheten velat kännas vid, numera var omöjligt att igonrera.
Anden är ute ur flaskan.
Den allmänna meningen var att ”alla egentligen vet var gränserna går”.
En man bland deltagarna varnade för ett samhällsklimat där ofentliga avrättningar, häxprocesser, finns i korten.
Anmärkningen passerade tämligen okommenterad.
Moderatorn, Martin Severinsson, ställde mot slutet den försåtliga frågan”vad skall vi göra nu?”
De tidigare tvärsäkra ställningstagandena blev påtagligt vaga.

Några dagar senare fick riksdagsmannen och förre jordbruksministern Eskil Erlandsson, mer uppmärksamhet än någonsin tidigare i sin politiska kariär. Olämpligt beteende!

Jag arbetade nära Eskil under några år på 90-talet.
Han var kommunalråd i Ljungby (c) och jag (m) i Alvesta. Vi utsågs att för kommunerna i Kronobergs län förhandla med Landstinget om formerna för den så kallade ÄDEL-reformen.
Utfallet blev bra och uppdraget graderades upp till SKL, Sveriges kommuner och landstings, riksnivå.
Han var finurlig Eskil.
Lågmält effektiv i det egentliga förhandlandet, men en skojfrisk kamrat i de mindre sälskapen.

Vi blev, av någon outgrundlig anledning, utsedda av en kombination av SIDA och Svenska strålskyddsinstitutet att följa med en delegation av kärnfysiker till Litauen för att studera Ignalina kärnkraftverk.
En liknande konstruktion som den i Tjernobyll. Bara mycket närmare Sverige. Förmodligen därav intresset.
Det var intressanta dagar.
Många formella mottagningar och möten på statsbesöksnivå. Vi bodde på hotell i huvudstdaden Vilnius.
Pompan till trotts var det en från Sovjet just frigjord stat.
Ont om Hotell så jag och Eskil delade rum.
Som vanligt eller på grund av de utländska gästernas närvaro, vad vet jag, var hotellkoridorerna fulla av prostituerade.
Vi sov ensamma i rummet Eskil och jag.
Varje natt.
Jag såg inte minsta antydan till olämpligt beteende.

Åter till nutiden.
En av de som anmält Eskils olämpliga beteende är riksdagledamoten (m) Cecilia Magnusson.
Jag och Cecilia var arbetskolegor i början på 90-talet.
Politiska tjänstemänn ansällda av moderaterna.
Vi träffades regelbundet.
Bland annat hade vi förmånen att följa presidentvalrörelsen i USA mellan George HW Bush och Bill Clinton, inbjudna av USIA. United State Information Agency.
Mycket resor.
Ansträngande program.
Besök i interiörer och vid enheter man bara kunnat drömma om med Vita huset som kronan på verket.
Stort ansvar att uppträda aktivt, engagerat OCH korrekt.
Handledda bland annat av den legendariske Generalkonsulen Arne Thoren.

Cecilia var, som alltid diskussionslysten.
Alldrig gick hon över någon gräns där värdar eller arrangörer kunnat uppfatta orättfärdig kritik. Trotts att det var mycket som var annorlunda och ibland litet svårt att ta till sig ur vårt perspektiv. Hon var helt klart omdömmesgill.

Nu skall två av mig personligen längre tillbaka upplevt mycket hedervärda personers trovärdighet bedömmas.
Den ene är prisgiven på förhand oavsett vad den stundande rättsprocessen ger vid handen. De många berättelserna, utöver Cecilias, utgår jag ifrån, likaledes trovärdiga anmälare väger ovillkorligen till Eskills nackdel.
På frågan om varför inte centerpartiet polisanmält det inträffade när ledningen fått kännedom om det inträffade, deklarerade partisekreteraren att ”det är inte partiets uppgift”.

Nyliigen meddelades det att förre finansministern Per Nuder tvingas lämna sitt ordförandeskap i styrelsen för bolaget Skistar, på grund av olämpligt beteende.
I en telefonintervju i nyhetssändning deklarerade Nuder i falsett att han inte gjort något olämpligt. Anklagelserna var, enligt honom, grundlösa och ett sätt från huvudägarna att bli av med honom som ordförande i bolagets styrelse.
Jag har alldrig träffat Per Nuder.
Om han eller belackarna har rätt undandrar sig min bedömning. Helt klart är dock, att oavsett vad som verkligen skett så är han, rätt eller fel, helkörd.

Enligt P1: nyheter för ett par dagar sedan befanns att en kvinna i Malmö som anmält sig utsatt för gruppvåldtäkt, efter polisutredning vara en bedragare.
Anmälningen om övergreppet skedde i tiden när en våg av liknande övergrepp anmäldes i staden. Motivet för den oriktiga polisanmälan är oklart. Klart är att oavsett om övergreppet skett eller inte så är det förmodligen allmänt känt att polisanmällan av ett sådant (påstått) brott resulterar i en helvetisk tillvaro för anmälaren.
Likväl skedde det.

Tillbaka till förra veckans MeeToo diskussion. Ja, alla, med små variationer, vet var gränserna går.
Men det är här det börjar blir svårt.

För, trotts att vi gärna vill vara tänkande och rattionella individer, så styrs vårt beteende till stora delar av känslor.
Signalsubstanser fälls ut i olika delar av hjärnan och vi reagerar.
Vi blir kära, glada, ledsna, kåta och förbannade.
Inte för att vi vill det eller för att det är rattionellt eller ens oftast till vår fördel.
Utan för att vi nu en gång för alla är skapta så.
Det är nedärvda beteenden.
Normer, utbildning och samhällsvärderingar påverkar, men bara intill en viss gräns.

Vi har nog alla, handen på hjärtat, gjort något som vi på djupet av vårt förnuft och kunskap i normalfallet skulle tagit avstånd från.
Och i efterhand förbannat samt ångrat.
För det mesta passerar det i livets virvlar och strömmar, men iband blir det fel. Duktigt fel. Käpprätt åt helvete fel.

Ett exempel från den tiden när jag lärde känna och arbetade med Eskil och Cecilia kom jag temporärt att arbeta nära en av Sveriges då mest uppburna åklagare, tillika riksdagsledamot.
Jag väljer här att i det fortsatta utelämna hans namn.
Han uppbar litet rockstjärnestatus efter att ha sytt in ett stort knarksyndikat och begåvad med en filmstjärnelock, var vi nog många som skulle satt en peng på honom som justitieminister efter valet 91.
Notera att detta var en av Sveriges mest lagkunniga personer med en erkänt god handel och vandel.
Nu hände det sig så, som det gör i många förhållanden att hans fru träffat en annan och ville skiljas. Åklagaren/riksdagsledamoten tappade i sittuationen all, absolut all, sin rationalitet och började att på olika sätt trakasera sin hustru och hennes nye partner.
Det gick så långt att tilltagen polisanmäldes och han fäldes.

Resultat.
Kariär, anseende och framtid, allt borta.
För att han var okunnig om var gränserna gick? Icke!
För att han inte förstod konsekveserna av sitt handlande? Otvetydigt nej!
Allt intelekt och alla detaljkunskaper om rätt- och fel, samt var gränserna gick och konsekvenser och de oundgängliga resultaten till trotts så tog känslorna överhand.

Varje fall här ovan uppräknat är en tragedi.
Gjort är gjort och kan inte göras ogjort. Det någon känner och uppfattar som en kränkning är naturligtvis det i dennes värld, oavsett vad rättshandläggning resulterar i.
Samtidigt vet vi att denna typ av ärenden för rättssystemet är något av det svåraste att rätt klarlägga och reglera.
Därutöver skall till svårigheterna med att klarlägga vad som (oftast) skett i enrum, läggas problematiken med uppenbart påhittade övergrepp.

Svaret på slutfrågan från MeeToo seminariet” vad skall vi göra nu då”, måste bli;
- Alla,absolut alla övergrepp SKALL ovillkorligen polisanmälas.
Av den som utsatts eller den som i någon ansvarig ställning får kännedom om ett fall.
- Samt ingen, ingen skall hängas ut offentligt före avslutad utredning och/eller avkunnad dom.

Så fungerar en rättsstat och detta är till gagn inte minst för de utsatta som i sin förtvivlan över det skedda skall veta att rättssystemet fungerar.

Läs hela inlägget »
Donald Trump vinner nästa val
Republikanerna vann egentligen inte förra valet, demokraterna förlorade det. De förlorade på grund av Clintons grepp om partiet vilket gjorde att de inte kunde få fram en kandidat som kunde vinna med en ambition för USA i stället för en personlig upprättelse för att få stått tillbaka två gånger.
Men, det var en helt ny valrörelse. Längre tillbaka gick partier till val valplattformar anpassade till dagsaktuella frågor baserade på egna ideologiskt utformade partiprogram. Resultatet blev vad det blev. Under senare tid började partierna hämta idéer från modern kunskap om marknadsföring. Nämligen, butiker tjänar alltid på att ligga nära varandra även om sortimenten överlappar för att den totala marknaden ökar.
Begreppet ”triangulering” det vill säga, identifiera vilka frågor som är de viktigaste i olika väljargrupper och formulera budskapet så ”lika” de partier du vill stjäla väljare ifrån. Här är de sk. Reagandemokraterna, Blairs mittenvridning av Labour och inte minst de Nya moderaterna i Sverige. De som var först ute vann genomgående men efter ett tag blev resultatet att alla val i de större demokratierna blev oerhört jämna.

Facebook gick från ett studentprojekt till ett av världens största företag genom att förstå två saker. Digital datahantering och hur den mänskliga hjärnans belöningsfunktioner fungerar, samt vårt behov av att tillhöra. Efter en kort tid arbetade tusentals specialister på beteendevetenskap och IT-ingenjörer på att samköra alla tänkbara register för att identifiera likartade intressen och sammanföra dessa till grupper, för att därefter ge dess medlemmar belöningsstimuli i form av grupptillhörighet.
Trumps kampanj utgick från samma kunskap och via grupper som Cambridge Analytica, Ryska Trollfabriker och Wikileaks i en omöjlig förening, skapades kunskap om vilka missnöjesgrupper som tillsammans skulle utgöra en tillräcklig väljarbas för valvinst. Känslobaserade argument anpassade för grupperna identifierades och trummades ut. Som grund vår över 200.000 års upparbetade rädsla för ”andra”. En överlevnadsstrategi under 98% av vår existens som människor. Under alla dessa år när vi levde på savannen förmodligenständigt på gränsen till svält, var upptälten av en annan stam ett existentiellt hot.
Allt sammantaget fungerade.
Demokraterna har nu 20 presidentkandidater som genom det partiinterna primärvalet kommer att slita sönder partiet. Trump OCH det Republikanska partiet denna gång, kommer att förfina arbetet från 2016 men budskapet kommer i grunden att vara detsamma.
Inför mellanårsvalet var det kolonner med centralamerikanska flyktingar, främst Honduras, på väg mot USA. Dagen efter valet upplöstes de i intet. Men, de tjänade sitt syfte väl och ledde till valvinster för kandidater i flera traditionellt Demokratiska fästen.
Det kommer att bli intressant att se vad statsvetare och nutidshistoriker kommer fram till vad som startade och upplöste dessa. Oavsett fyllde de sin funktion om HOTET.
Någon mur har inte byggts. Och, kommer inte att byggas före presidentvalet.
Den uppges kosta ca 5 mdr dollar. En enorm summa.
Trump uppger sig kämpa med finansieringen.
Men bara en tredjedel av vad amerikanska bönder kompenseras med ÅRLIGEN för konsekvenser av olika handelskrig.


Liberal massmedia är nedkletad med antiTrump retorik.
Det är enkelt för Trump att peka på fake media.
Ekonomin går som tåget.
Till viss del ett resultat av ökningarna av försvarsanslagen, men främst långsiktiga effekter av lågräntepolitik sedan finanskrisen 2008 och enorma återköpsprogram av egna aktier i USA´s största företag. Detta och handelskrig kommer förmodligen att utlösa en depression. Precis som på 30-talet. Men, inte före valet.
De som säger att han är en idiot har fel. Ingen som kan kidnappa ett parti och skapa en ny form av valrörelse är en idiot. Att man sedan inte gillar budskapet är en annan sak. Vår bild av USA är präglad av Öst- och västkust liberaler genom all film och den massmedia som refereras här. Någonstans mellan 25- och 30% av amerikanerna. Den övriga överväldigande majoriteten tycker att det är fel att USA med 3,5% av jordens befolkning står för 20% av FN´s budget, att de betalar långt mer än 50% av Natos budget, att de har handelsavtal som generellt sett missgynnar USA mm. Omvärlden har inte tvingat USA till dessa för dem ogynnsama avtal. De har blivit ett resultat av några årtionden av en amerikansk överlägsen självbild OCH en idé om att den som står för notan bestämmer menyn.
Trumpadministrationen står däremot för ett slarvigt, slafsigt och icke statsmannamässigt presidentskap. Men de grundläggande felförhållanden den angriper hade förr eller senare tvingats rättas till i takt med att Kina och inom kort både Indien och Indonesien går om som ekonomiska stormakter och då man i länden inte kan infria sina superior-baserade extravaganta åtaganden.
Men då Demokraterna, utan eget politiskt momentum, mer eller mindre självklar presidentkandidat och mot ovanstående så är (om inget exceptionellt inträffar) Demokraterna prisgivna.
Vad ovanstående utveckling med en kombination av beteendevetenskap och IT-baserad väljargruppselektering, kan få för demokratin är däremot ett tema för ett eget inlägg. 


Jörgen Hansson
Helsingborg
 

2019 > 03

Olämpligt beteende
Två ord som numera kommit att få en alldeles speciell betydelse.

Jag var på en filosofisk diskussionsafton om MeeToo i Helsingborg för en vecka sedan. Flera av deltagarna vittnade om det viktiga, det som alla vetat, nämligen (i huvudsak) männs övergrepp på kvinnor, vilket inte offentligheten velat kännas vid, numera var omöjligt att igonrera.
Anden är ute ur flaskan.
Den allmänna meningen var att ”alla egentligen vet var gränserna går”.
En man bland deltagarna varnade för ett samhällsklimat där ofentliga avrättningar, häxprocesser, finns i korten.
Anmärkningen passerade tämligen okommenterad.
Moderatorn, Martin Severinsson, ställde mot slutet den försåtliga frågan”vad skall vi göra nu?”
De tidigare tvärsäkra ställningstagandena blev påtagligt vaga.

Några dagar senare fick riksdagsmannen och förre jordbruksministern Eskil Erlandsson, mer uppmärksamhet än någonsin tidigare i sin politiska kariär. Olämpligt beteende!

Jag arbetade nära Eskil under några år på 90-talet.
Han var kommunalråd i Ljungby (c) och jag (m) i Alvesta. Vi utsågs att för kommunerna i Kronobergs län förhandla med Landstinget om formerna för den så kallade ÄDEL-reformen.
Utfallet blev bra och uppdraget graderades upp till SKL, Sveriges kommuner och landstings, riksnivå.
Han var finurlig Eskil.
Lågmält effektiv i det egentliga förhandlandet, men en skojfrisk kamrat i de mindre sälskapen.

Vi blev, av någon outgrundlig anledning, utsedda av en kombination av SIDA och Svenska strålskyddsinstitutet att följa med en delegation av kärnfysiker till Litauen för att studera Ignalina kärnkraftverk.
En liknande konstruktion som den i Tjernobyll. Bara mycket närmare Sverige. Förmodligen därav intresset.
Det var intressanta dagar.
Många formella mottagningar och möten på statsbesöksnivå. Vi bodde på hotell i huvudstdaden Vilnius.
Pompan till trotts var det en från Sovjet just frigjord stat.
Ont om Hotell så jag och Eskil delade rum.
Som vanligt eller på grund av de utländska gästernas närvaro, vad vet jag, var hotellkoridorerna fulla av prostituerade.
Vi sov ensamma i rummet Eskil och jag.
Varje natt.
Jag såg inte minsta antydan till olämpligt beteende.

Åter till nutiden.
En av de som anmält Eskils olämpliga beteende är riksdagledamoten (m) Cecilia Magnusson.
Jag och Cecilia var arbetskolegor i början på 90-talet.
Politiska tjänstemänn ansällda av moderaterna.
Vi träffades regelbundet.
Bland annat hade vi förmånen att följa presidentvalrörelsen i USA mellan George HW Bush och Bill Clinton, inbjudna av USIA. United State Information Agency.
Mycket resor.
Ansträngande program.
Besök i interiörer och vid enheter man bara kunnat drömma om med Vita huset som kronan på verket.
Stort ansvar att uppträda aktivt, engagerat OCH korrekt.
Handledda bland annat av den legendariske Generalkonsulen Arne Thoren.

Cecilia var, som alltid diskussionslysten.
Alldrig gick hon över någon gräns där värdar eller arrangörer kunnat uppfatta orättfärdig kritik. Trotts att det var mycket som var annorlunda och ibland litet svårt att ta till sig ur vårt perspektiv. Hon var helt klart omdömmesgill.

Nu skall två av mig personligen längre tillbaka upplevt mycket hedervärda personers trovärdighet bedömmas.
Den ene är prisgiven på förhand oavsett vad den stundande rättsprocessen ger vid handen. De många berättelserna, utöver Cecilias, utgår jag ifrån, likaledes trovärdiga anmälare väger ovillkorligen till Eskills nackdel.
På frågan om varför inte centerpartiet polisanmält det inträffade när ledningen fått kännedom om det inträffade, deklarerade partisekreteraren att ”det är inte partiets uppgift”.

Nyliigen meddelades det att förre finansministern Per Nuder tvingas lämna sitt ordförandeskap i styrelsen för bolaget Skistar, på grund av olämpligt beteende.
I en telefonintervju i nyhetssändning deklarerade Nuder i falsett att han inte gjort något olämpligt. Anklagelserna var, enligt honom, grundlösa och ett sätt från huvudägarna att bli av med honom som ordförande i bolagets styrelse.
Jag har alldrig träffat Per Nuder.
Om han eller belackarna har rätt undandrar sig min bedömning. Helt klart är dock, att oavsett vad som verkligen skett så är han, rätt eller fel, helkörd.

Enligt P1: nyheter för ett par dagar sedan befanns att en kvinna i Malmö som anmält sig utsatt för gruppvåldtäkt, efter polisutredning vara en bedragare.
Anmälningen om övergreppet skedde i tiden när en våg av liknande övergrepp anmäldes i staden. Motivet för den oriktiga polisanmälan är oklart. Klart är att oavsett om övergreppet skett eller inte så är det förmodligen allmänt känt att polisanmällan av ett sådant (påstått) brott resulterar i en helvetisk tillvaro för anmälaren.
Likväl skedde det.

Tillbaka till förra veckans MeeToo diskussion. Ja, alla, med små variationer, vet var gränserna går.
Men det är här det börjar blir svårt.

För, trotts att vi gärna vill vara tänkande och rattionella individer, så styrs vårt beteende till stora delar av känslor.
Signalsubstanser fälls ut i olika delar av hjärnan och vi reagerar.
Vi blir kära, glada, ledsna, kåta och förbannade.
Inte för att vi vill det eller för att det är rattionellt eller ens oftast till vår fördel.
Utan för att vi nu en gång för alla är skapta så.
Det är nedärvda beteenden.
Normer, utbildning och samhällsvärderingar påverkar, men bara intill en viss gräns.

Vi har nog alla, handen på hjärtat, gjort något som vi på djupet av vårt förnuft och kunskap i normalfallet skulle tagit avstånd från.
Och i efterhand förbannat samt ångrat.
För det mesta passerar det i livets virvlar och strömmar, men iband blir det fel. Duktigt fel. Käpprätt åt helvete fel.

Ett exempel från den tiden när jag lärde känna och arbetade med Eskil och Cecilia kom jag temporärt att arbeta nära en av Sveriges då mest uppburna åklagare, tillika riksdagsledamot.
Jag väljer här att i det fortsatta utelämna hans namn.
Han uppbar litet rockstjärnestatus efter att ha sytt in ett stort knarksyndikat och begåvad med en filmstjärnelock, var vi nog många som skulle satt en peng på honom som justitieminister efter valet 91.
Notera att detta var en av Sveriges mest lagkunniga personer med en erkänt god handel och vandel.
Nu hände det sig så, som det gör i många förhållanden att hans fru träffat en annan och ville skiljas. Åklagaren/riksdagsledamoten tappade i sittuationen all, absolut all, sin rationalitet och började att på olika sätt trakasera sin hustru och hennes nye partner.
Det gick så långt att tilltagen polisanmäldes och han fäldes.

Resultat.
Kariär, anseende och framtid, allt borta.
För att han var okunnig om var gränserna gick? Icke!
För att han inte förstod konsekveserna av sitt handlande? Otvetydigt nej!
Allt intelekt och alla detaljkunskaper om rätt- och fel, samt var gränserna gick och konsekvenser och de oundgängliga resultaten till trotts så tog känslorna överhand.

Varje fall här ovan uppräknat är en tragedi.
Gjort är gjort och kan inte göras ogjort. Det någon känner och uppfattar som en kränkning är naturligtvis det i dennes värld, oavsett vad rättshandläggning resulterar i.
Samtidigt vet vi att denna typ av ärenden för rättssystemet är något av det svåraste att rätt klarlägga och reglera.
Därutöver skall till svårigheterna med att klarlägga vad som (oftast) skett i enrum, läggas problematiken med uppenbart påhittade övergrepp.

Svaret på slutfrågan från MeeToo seminariet” vad skall vi göra nu då”, måste bli;
- Alla,absolut alla övergrepp SKALL ovillkorligen polisanmälas.
Av den som utsatts eller den som i någon ansvarig ställning får kännedom om ett fall.
- Samt ingen, ingen skall hängas ut offentligt före avslutad utredning och/eller avkunnad dom.

Så fungerar en rättsstat och detta är till gagn inte minst för de utsatta som i sin förtvivlan över det skedda skall veta att rättssystemet fungerar.

Läs hela inlägget »

Senaste kommentarer

  • Carina » Mina Blogginlägg:  ”Av eld kommer eld. Något latinskt uttryck jag läste någon dag innan valet. Så r”

  • Arne Tillberg » Detta är ett blogginlägg:  ”Hej Jörgen , jag tycker att detta är väldigt gediget o proffsigt ! Ser fram emot..”

Arkiv

Länkar

-

Etiketter

2019 > 03

Olämpligt beteende
Två ord som numera kommit att få en alldeles speciell betydelse.

Jag var på en filosofisk diskussionsafton om MeeToo i Helsingborg för en vecka sedan. Flera av deltagarna vittnade om det viktiga, det som alla vetat, nämligen (i huvudsak) männs övergrepp på kvinnor, vilket inte offentligheten velat kännas vid, numera var omöjligt att igonrera.
Anden är ute ur flaskan.
Den allmänna meningen var att ”alla egentligen vet var gränserna går”.
En man bland deltagarna varnade för ett samhällsklimat där ofentliga avrättningar, häxprocesser, finns i korten.
Anmärkningen passerade tämligen okommenterad.
Moderatorn, Martin Severinsson, ställde mot slutet den försåtliga frågan”vad skall vi göra nu?”
De tidigare tvärsäkra ställningstagandena blev påtagligt vaga.

Några dagar senare fick riksdagsmannen och förre jordbruksministern Eskil Erlandsson, mer uppmärksamhet än någonsin tidigare i sin politiska kariär. Olämpligt beteende!

Jag arbetade nära Eskil under några år på 90-talet.
Han var kommunalråd i Ljungby (c) och jag (m) i Alvesta. Vi utsågs att för kommunerna i Kronobergs län förhandla med Landstinget om formerna för den så kallade ÄDEL-reformen.
Utfallet blev bra och uppdraget graderades upp till SKL, Sveriges kommuner och landstings, riksnivå.
Han var finurlig Eskil.
Lågmält effektiv i det egentliga förhandlandet, men en skojfrisk kamrat i de mindre sälskapen.

Vi blev, av någon outgrundlig anledning, utsedda av en kombination av SIDA och Svenska strålskyddsinstitutet att följa med en delegation av kärnfysiker till Litauen för att studera Ignalina kärnkraftverk.
En liknande konstruktion som den i Tjernobyll. Bara mycket närmare Sverige. Förmodligen därav intresset.
Det var intressanta dagar.
Många formella mottagningar och möten på statsbesöksnivå. Vi bodde på hotell i huvudstdaden Vilnius.
Pompan till trotts var det en från Sovjet just frigjord stat.
Ont om Hotell så jag och Eskil delade rum.
Som vanligt eller på grund av de utländska gästernas närvaro, vad vet jag, var hotellkoridorerna fulla av prostituerade.
Vi sov ensamma i rummet Eskil och jag.
Varje natt.
Jag såg inte minsta antydan till olämpligt beteende.

Åter till nutiden.
En av de som anmält Eskils olämpliga beteende är riksdagledamoten (m) Cecilia Magnusson.
Jag och Cecilia var arbetskolegor i början på 90-talet.
Politiska tjänstemänn ansällda av moderaterna.
Vi träffades regelbundet.
Bland annat hade vi förmånen att följa presidentvalrörelsen i USA mellan George HW Bush och Bill Clinton, inbjudna av USIA. United State Information Agency.
Mycket resor.
Ansträngande program.
Besök i interiörer och vid enheter man bara kunnat drömma om med Vita huset som kronan på verket.
Stort ansvar att uppträda aktivt, engagerat OCH korrekt.
Handledda bland annat av den legendariske Generalkonsulen Arne Thoren.

Cecilia var, som alltid diskussionslysten.
Alldrig gick hon över någon gräns där värdar eller arrangörer kunnat uppfatta orättfärdig kritik. Trotts att det var mycket som var annorlunda och ibland litet svårt att ta till sig ur vårt perspektiv. Hon var helt klart omdömmesgill.

Nu skall två av mig personligen längre tillbaka upplevt mycket hedervärda personers trovärdighet bedömmas.
Den ene är prisgiven på förhand oavsett vad den stundande rättsprocessen ger vid handen. De många berättelserna, utöver Cecilias, utgår jag ifrån, likaledes trovärdiga anmälare väger ovillkorligen till Eskills nackdel.
På frågan om varför inte centerpartiet polisanmält det inträffade när ledningen fått kännedom om det inträffade, deklarerade partisekreteraren att ”det är inte partiets uppgift”.

Nyliigen meddelades det att förre finansministern Per Nuder tvingas lämna sitt ordförandeskap i styrelsen för bolaget Skistar, på grund av olämpligt beteende.
I en telefonintervju i nyhetssändning deklarerade Nuder i falsett att han inte gjort något olämpligt. Anklagelserna var, enligt honom, grundlösa och ett sätt från huvudägarna att bli av med honom som ordförande i bolagets styrelse.
Jag har alldrig träffat Per Nuder.
Om han eller belackarna har rätt undandrar sig min bedömning. Helt klart är dock, att oavsett vad som verkligen skett så är han, rätt eller fel, helkörd.

Enligt P1: nyheter för ett par dagar sedan befanns att en kvinna i Malmö som anmält sig utsatt för gruppvåldtäkt, efter polisutredning vara en bedragare.
Anmälningen om övergreppet skedde i tiden när en våg av liknande övergrepp anmäldes i staden. Motivet för den oriktiga polisanmälan är oklart. Klart är att oavsett om övergreppet skett eller inte så är det förmodligen allmänt känt att polisanmällan av ett sådant (påstått) brott resulterar i en helvetisk tillvaro för anmälaren.
Likväl skedde det.

Tillbaka till förra veckans MeeToo diskussion. Ja, alla, med små variationer, vet var gränserna går.
Men det är här det börjar blir svårt.

För, trotts att vi gärna vill vara tänkande och rattionella individer, så styrs vårt beteende till stora delar av känslor.
Signalsubstanser fälls ut i olika delar av hjärnan och vi reagerar.
Vi blir kära, glada, ledsna, kåta och förbannade.
Inte för att vi vill det eller för att det är rattionellt eller ens oftast till vår fördel.
Utan för att vi nu en gång för alla är skapta så.
Det är nedärvda beteenden.
Normer, utbildning och samhällsvärderingar påverkar, men bara intill en viss gräns.

Vi har nog alla, handen på hjärtat, gjort något som vi på djupet av vårt förnuft och kunskap i normalfallet skulle tagit avstånd från.
Och i efterhand förbannat samt ångrat.
För det mesta passerar det i livets virvlar och strömmar, men iband blir det fel. Duktigt fel. Käpprätt åt helvete fel.

Ett exempel från den tiden när jag lärde känna och arbetade med Eskil och Cecilia kom jag temporärt att arbeta nära en av Sveriges då mest uppburna åklagare, tillika riksdagsledamot.
Jag väljer här att i det fortsatta utelämna hans namn.
Han uppbar litet rockstjärnestatus efter att ha sytt in ett stort knarksyndikat och begåvad med en filmstjärnelock, var vi nog många som skulle satt en peng på honom som justitieminister efter valet 91.
Notera att detta var en av Sveriges mest lagkunniga personer med en erkänt god handel och vandel.
Nu hände det sig så, som det gör i många förhållanden att hans fru träffat en annan och ville skiljas. Åklagaren/riksdagsledamoten tappade i sittuationen all, absolut all, sin rationalitet och började att på olika sätt trakasera sin hustru och hennes nye partner.
Det gick så långt att tilltagen polisanmäldes och han fäldes.

Resultat.
Kariär, anseende och framtid, allt borta.
För att han var okunnig om var gränserna gick? Icke!
För att han inte förstod konsekveserna av sitt handlande? Otvetydigt nej!
Allt intelekt och alla detaljkunskaper om rätt- och fel, samt var gränserna gick och konsekvenser och de oundgängliga resultaten till trotts så tog känslorna överhand.

Varje fall här ovan uppräknat är en tragedi.
Gjort är gjort och kan inte göras ogjort. Det någon känner och uppfattar som en kränkning är naturligtvis det i dennes värld, oavsett vad rättshandläggning resulterar i.
Samtidigt vet vi att denna typ av ärenden för rättssystemet är något av det svåraste att rätt klarlägga och reglera.
Därutöver skall till svårigheterna med att klarlägga vad som (oftast) skett i enrum, läggas problematiken med uppenbart påhittade övergrepp.

Svaret på slutfrågan från MeeToo seminariet” vad skall vi göra nu då”, måste bli;
- Alla,absolut alla övergrepp SKALL ovillkorligen polisanmälas.
Av den som utsatts eller den som i någon ansvarig ställning får kännedom om ett fall.
- Samt ingen, ingen skall hängas ut offentligt före avslutad utredning och/eller avkunnad dom.

Så fungerar en rättsstat och detta är till gagn inte minst för de utsatta som i sin förtvivlan över det skedda skall veta att rättssystemet fungerar.

Läs hela inlägget »

2019 > 03

Olämpligt beteende
Två ord som numera kommit att få en alldeles speciell betydelse.

Jag var på en filosofisk diskussionsafton om MeeToo i Helsingborg för en vecka sedan. Flera av deltagarna vittnade om det viktiga, det som alla vetat, nämligen (i huvudsak) männs övergrepp på kvinnor, vilket inte offentligheten velat kännas vid, numera var omöjligt att igonrera.
Anden är ute ur flaskan.
Den allmänna meningen var att ”alla egentligen vet var gränserna går”.
En man bland deltagarna varnade för ett samhällsklimat där ofentliga avrättningar, häxprocesser, finns i korten.
Anmärkningen passerade tämligen okommenterad.
Moderatorn, Martin Severinsson, ställde mot slutet den försåtliga frågan”vad skall vi göra nu?”
De tidigare tvärsäkra ställningstagandena blev påtagligt vaga.

Några dagar senare fick riksdagsmannen och förre jordbruksministern Eskil Erlandsson, mer uppmärksamhet än någonsin tidigare i sin politiska kariär. Olämpligt beteende!

Jag arbetade nära Eskil under några år på 90-talet.
Han var kommunalråd i Ljungby (c) och jag (m) i Alvesta. Vi utsågs att för kommunerna i Kronobergs län förhandla med Landstinget om formerna för den så kallade ÄDEL-reformen.
Utfallet blev bra och uppdraget graderades upp till SKL, Sveriges kommuner och landstings, riksnivå.
Han var finurlig Eskil.
Lågmält effektiv i det egentliga förhandlandet, men en skojfrisk kamrat i de mindre sälskapen.

Vi blev, av någon outgrundlig anledning, utsedda av en kombination av SIDA och Svenska strålskyddsinstitutet att följa med en delegation av kärnfysiker till Litauen för att studera Ignalina kärnkraftverk.
En liknande konstruktion som den i Tjernobyll. Bara mycket närmare Sverige. Förmodligen därav intresset.
Det var intressanta dagar.
Många formella mottagningar och möten på statsbesöksnivå. Vi bodde på hotell i huvudstdaden Vilnius.
Pompan till trotts var det en från Sovjet just frigjord stat.
Ont om Hotell så jag och Eskil delade rum.
Som vanligt eller på grund av de utländska gästernas närvaro, vad vet jag, var hotellkoridorerna fulla av prostituerade.
Vi sov ensamma i rummet Eskil och jag.
Varje natt.
Jag såg inte minsta antydan till olämpligt beteende.

Åter till nutiden.
En av de som anmält Eskils olämpliga beteende är riksdagledamoten (m) Cecilia Magnusson.
Jag och Cecilia var arbetskolegor i början på 90-talet.
Politiska tjänstemänn ansällda av moderaterna.
Vi träffades regelbundet.
Bland annat hade vi förmånen att följa presidentvalrörelsen i USA mellan George HW Bush och Bill Clinton, inbjudna av USIA. United State Information Agency.
Mycket resor.
Ansträngande program.
Besök i interiörer och vid enheter man bara kunnat drömma om med Vita huset som kronan på verket.
Stort ansvar att uppträda aktivt, engagerat OCH korrekt.
Handledda bland annat av den legendariske Generalkonsulen Arne Thoren.

Cecilia var, som alltid diskussionslysten.
Alldrig gick hon över någon gräns där värdar eller arrangörer kunnat uppfatta orättfärdig kritik. Trotts att det var mycket som var annorlunda och ibland litet svårt att ta till sig ur vårt perspektiv. Hon var helt klart omdömmesgill.

Nu skall två av mig personligen längre tillbaka upplevt mycket hedervärda personers trovärdighet bedömmas.
Den ene är prisgiven på förhand oavsett vad den stundande rättsprocessen ger vid handen. De många berättelserna, utöver Cecilias, utgår jag ifrån, likaledes trovärdiga anmälare väger ovillkorligen till Eskills nackdel.
På frågan om varför inte centerpartiet polisanmält det inträffade när ledningen fått kännedom om det inträffade, deklarerade partisekreteraren att ”det är inte partiets uppgift”.

Nyliigen meddelades det att förre finansministern Per Nuder tvingas lämna sitt ordförandeskap i styrelsen för bolaget Skistar, på grund av olämpligt beteende.
I en telefonintervju i nyhetssändning deklarerade Nuder i falsett att han inte gjort något olämpligt. Anklagelserna var, enligt honom, grundlösa och ett sätt från huvudägarna att bli av med honom som ordförande i bolagets styrelse.
Jag har alldrig träffat Per Nuder.
Om han eller belackarna har rätt undandrar sig min bedömning. Helt klart är dock, att oavsett vad som verkligen skett så är han, rätt eller fel, helkörd.

Enligt P1: nyheter för ett par dagar sedan befanns att en kvinna i Malmö som anmält sig utsatt för gruppvåldtäkt, efter polisutredning vara en bedragare.
Anmälningen om övergreppet skedde i tiden när en våg av liknande övergrepp anmäldes i staden. Motivet för den oriktiga polisanmälan är oklart. Klart är att oavsett om övergreppet skett eller inte så är det förmodligen allmänt känt att polisanmällan av ett sådant (påstått) brott resulterar i en helvetisk tillvaro för anmälaren.
Likväl skedde det.

Tillbaka till förra veckans MeeToo diskussion. Ja, alla, med små variationer, vet var gränserna går.
Men det är här det börjar blir svårt.

För, trotts att vi gärna vill vara tänkande och rattionella individer, så styrs vårt beteende till stora delar av känslor.
Signalsubstanser fälls ut i olika delar av hjärnan och vi reagerar.
Vi blir kära, glada, ledsna, kåta och förbannade.
Inte för att vi vill det eller för att det är rattionellt eller ens oftast till vår fördel.
Utan för att vi nu en gång för alla är skapta så.
Det är nedärvda beteenden.
Normer, utbildning och samhällsvärderingar påverkar, men bara intill en viss gräns.

Vi har nog alla, handen på hjärtat, gjort något som vi på djupet av vårt förnuft och kunskap i normalfallet skulle tagit avstånd från.
Och i efterhand förbannat samt ångrat.
För det mesta passerar det i livets virvlar och strömmar, men iband blir det fel. Duktigt fel. Käpprätt åt helvete fel.

Ett exempel från den tiden när jag lärde känna och arbetade med Eskil och Cecilia kom jag temporärt att arbeta nära en av Sveriges då mest uppburna åklagare, tillika riksdagsledamot.
Jag väljer här att i det fortsatta utelämna hans namn.
Han uppbar litet rockstjärnestatus efter att ha sytt in ett stort knarksyndikat och begåvad med en filmstjärnelock, var vi nog många som skulle satt en peng på honom som justitieminister efter valet 91.
Notera att detta var en av Sveriges mest lagkunniga personer med en erkänt god handel och vandel.
Nu hände det sig så, som det gör i många förhållanden att hans fru träffat en annan och ville skiljas. Åklagaren/riksdagsledamoten tappade i sittuationen all, absolut all, sin rationalitet och började att på olika sätt trakasera sin hustru och hennes nye partner.
Det gick så långt att tilltagen polisanmäldes och han fäldes.

Resultat.
Kariär, anseende och framtid, allt borta.
För att han var okunnig om var gränserna gick? Icke!
För att han inte förstod konsekveserna av sitt handlande? Otvetydigt nej!
Allt intelekt och alla detaljkunskaper om rätt- och fel, samt var gränserna gick och konsekvenser och de oundgängliga resultaten till trotts så tog känslorna överhand.

Varje fall här ovan uppräknat är en tragedi.
Gjort är gjort och kan inte göras ogjort. Det någon känner och uppfattar som en kränkning är naturligtvis det i dennes värld, oavsett vad rättshandläggning resulterar i.
Samtidigt vet vi att denna typ av ärenden för rättssystemet är något av det svåraste att rätt klarlägga och reglera.
Därutöver skall till svårigheterna med att klarlägga vad som (oftast) skett i enrum, läggas problematiken med uppenbart påhittade övergrepp.

Svaret på slutfrågan från MeeToo seminariet” vad skall vi göra nu då”, måste bli;
- Alla,absolut alla övergrepp SKALL ovillkorligen polisanmälas.
Av den som utsatts eller den som i någon ansvarig ställning får kännedom om ett fall.
- Samt ingen, ingen skall hängas ut offentligt före avslutad utredning och/eller avkunnad dom.

Så fungerar en rättsstat och detta är till gagn inte minst för de utsatta som i sin förtvivlan över det skedda skall veta att rättssystemet fungerar.

Läs hela inlägget »