Ett litet smakprov
Stadigt som Gibraltars klippa, sa båtsmannen ”Johan” på den första tankbåten jag arbetade på i mitten av 70-talet, när han skulle beskriva något riktigt solitt.
När jag passerade klippan första gången under infart till medelhavet påverkades jag mentalt av dess fysiska närvaro.
En känsla som lett till återkommande besök och arbete.

Klippan manifesterar porten till världen runt medelhavet, som under några årtusenden i mänsklighetens historia, som vår civilisations vagga, format större delen av de idéer vilka fortfarande styr vår vardag.
Calpe eller Tariqs berg i äldre tider.

Den ena av Herkles stoder.
I modernare historia Brittiskt territorium sedan 1704.
Detta trotts åtskilliga försök av såväl Spanien ensamt eller i allians med Frankrike att återta klippan.
Som en påle i spanskt kött.
Ständigt närvarande.
Minsta beröring utlöser ny nationell smärta

Så länge det finns apor på klippan kommer den fortsätta att vara Brittiskt territorium” Churchills något oortodoxa förutsägelse om framtiden för den omstridda besittningen.
Bland annat därför är de infödda ”Gibbis” medvetna omsorger om dessa Makaker eller Berberapor faktisk av existentiell art. Dessutom bidrar de påtagligt till de årliga sju miljoner besökande turisternas upplevelse av exotism.
Dessa Europas enda frilevande apor.  

Knappt sju kvadratkilometer, med nära 30.000 invånare. Med något mer än en kilometer landgräns och tolv kilometer kust mot såväl Atlanten som Medelhavet fortsätter klippan att påverka världens skeenden.

Påverkar idag som finansiellt center och ett av världens ledande skatteparadis, samt vid tiden för handlingen i denna roman, som ledningscentral för NATO´s atombestyckade U-båtar.    

Omslaget visar utsikten från "The Rock"

Ett smalt sund och i den nära fjärran, det exotiska Marocko i det mytiska Afrika.
 
Gibraltar är ett exotiskt namn som de flesta bara har rudimentära kunskaper om, men är ofta den pivot som Europas framtid balanserar på. 

GIBRALTAR PAPERS är namnet på min kommande roman. 
I den kommer du kommer att få uppleva hur affärer görs i skatteparadis, där miljöerna utgörs av extrema lyxbilar, luxuöst inredda kontor med vidunderlig utsikt, befolkade av "det vackra folket". Skyddade av säkerhetspersonal rekryterade från världens främsta elitförband. Här görs affärer med i hemlandet oskattade pengar för varor och tjänster som inte tål närmare granskning. Här, och i liknande skatteparadis hanteras 1/8:del av världens ekonomi. Egentligen finansierar de den internationella kriminalitet som världens länder sedan spenderar enorma summor på underrättelse, tull, polis och ytterst militär, för att stoppa.

Följ med mig, och bokenshuvudperson Conny Hillblaster in i en värld Du aldrig trodde existerar, och förstå varför Europa, som vi känner det idag, balanserar på klippan.
Apor eller inte.