Välkommen till denna, en av mina sidor.

Genom att ta del av information här kommer Du att få lite mer förståelse för dessa mina andra, mer
eller mindre smickrande sidor, men sammantaget utgör de, på gott och ont, ett jag.


Om Du läser något här som Du inte gillar så sätter jag stort värde på att Du meddelar mig,
allt i syfte att jag, intill det möjligas gräns, skall förbättra mig och utvecklas.


Om Du å andra sidan tar del av något som du uppskattar så får du mer än gärna tipsa andra.

Mer om Jörgen Hansson