Detta är ett blogginlägg

Kärnkraft. Igen !(?)
Hur olika kraftfällt och intressen resen kan samverka för en nygammal teknik

Ingen med samhällsintresse har kunnat undgå att notera hur miljö-och energifrågan plötsligt kommit att rotera runt kärnkraften. En diskussion som kändes död för bara några månader sedan.
I grunden handlar det, som vanligt, om ekonomi.

Den minnesgode kommer ihåg telekomvisionären Jonas Birgersson som i slutet på 90-talet fick alla våra föreställningar om hur en etablerad affärsmodell , telefoni, att vändas upp-och ned. Detta när han kostaterade att i framtiden kommer inte telefoni att kosta per tidsenhet, tariff och avstånd utan utgöras av tillgänglighet genom abbonemang. Idag är det få som kommer ihåg specificerade telefonräkningar och prislistor i telefonkatalogerna. Det är få som ens kommer ihåg telefonkataloger. Omgörningen blev ett faktum som alla i branschen och dess kunder idag förhåller sig till.

Fossilbränsle - och transportindustrin i alla sina olika facetter är överlägset världens största affärssektor. För att förse en bil med bränsle krävs kolgruve-eller oljeborranläggningar. Processindustri i form av raffinaderier, transportlogistik från supertankers ned till oljelastbilar, samt pumpanläggningar med betalfunktioner. Det blir på något sätt logiskt att det man häller i tanken kostar (även om det alltid upplevs för dyrt) vad hela denna kedja av verksamhet gemensamt skapar.
Som världens största affärssektor, högteknologisk dessutom, har den genom årtionden ackumulerat världens största koncentration av investerat kapital.                                                                                   Investerat kapital kräver avkastning.                                                   
Oavsett vilken ideologisk syn man har på detta förhållande så har jag aldrig träffat någon som anser att dennes pension är onödigt hög.Faktum kvarstår, pensioner, såväl som all annan vinst, utgörs enbart av avkastning på investeringar.

Miljövänlig, fosilfri energiproduktion å sin sida är som Jonas Birgersson. När man väl byggt ett vindkraftverk en våg-eller tidvattenturbin, en solcellspanel så genererar anläggningen, utöver anläggningsinvestering och underhåll, energi utan löpande produktionskostnader. Investeringsbehovet i förhållande till avkastningen blir minimalt.
Därav följer att, skulle man, vilket naturligtvis är fullt möjligt, ersätta hela dagens fosilbränsle inustri med sol,-vind,- vatten och vätgas i den takt som skulle vara tekniskt industriellt möjlig, så skulle världsekonomin som vi känner den idag, haverera.                                                                                         Kolappsa.

Då avkastningen långsiktigt på gjorda investeringar i fossilbränleindustrins olika delar succesivt skulle utebli, skulle aktievärdet på dessa bolag sjunka drastiskt. Det skulle kortsiktigt vägas upp av produktion av miljövänliga anläggningar, men då dessa efter driftsättning levererar utan löpande produktion, Birgerssondoktrinen, kommer priset på energi i olika former genom internationell konkurrens drastiskt att minska.
Det långa talets korta mening är... världsekonomisk kolapps.              Naturligtvis skulle allt rätta till sig efterhand och med tidens hjälp, som alltid sker.                                                                                        Men kortsiktigt skulle depressionen på 30-talet förmodligen upplevas som en västanfläkt i jämförelse.

Man kan ju litet rått säga att vi har att välja mellan en långsiktig miljökolapps (som vi kanske med teknisk utveckling något litet kan lindra) genom fortsatt fossilberoende, eller en närtida ekonomisk kolapps genom snabb fosilfri miljöomställning.
Till detta skall läggas att världens bilpark på kort sikt kommer att utgöras av el eller el-vätgashybrider. Detta kommer, hur önskvärt det än är, att mångdubbla behovet av el samtidigt som efterfrågan på fosibränsle ebbar ut.

Var kommer då kärnkraften in i bilden?                                           Den blir på något sätt en gyllene medelväg. Modern kärnkraft till exempel i form av så kallade Bridreaktorer är, förutom att anläggningarna är ohyggligt dyra att bygga, en del av lösningen på hanteringen av det utbrända kärnbränsleavfall från äldre- och dagens kärnkraftanläggningar. Utöver detta är tiden från beslut till första elektronen i nätet lång. Upp emot 20 år.
Dessutom är det en industri som levererar energi genom löpande produktion till skillnad från sol- och vindanläggningarna.
På detta sätt kan dagens energijättar, styra över sina investerinag i kärnkrafts produktionsanläggningar paralellt med att dagens fossilbasserde fasas ut efterhand som tillgången på energi tillgodoses genom en mix av litet vind-och vatten och mycket kärnkraft.

Produktionen av billiga solceller och vindkraftverk ligger nu till sin huvuddel i Asien. Länder vilka försörjer sig själva med enorma mängder kolkraft. Skulle sol- och vind bli den snabba, globala lösningen så skulle den ekonomiska omgörningen av världsekonomin bli än mer brutal.
För oss ca 15% av världens befolkning i väst alltså.
Genom en massiv satsning på kärnkraft kan de ekonomiska fundamenten som vi känner dem idag, bevaras och miljöproblematiken över tid hanteras.
Detta bland annat genom att kärnkraftsanläggningarna suger upp det investeringskapital som frigörs när fossilbränsleanläggningarna avvecklas
Det är inte optimalt, men möjligt.  
Inte önskvärt men godtagbart.                                                          Som de flesta samhällslösningar.

För politiska partier som märker att dynamiken i debatten allt mer kommer att handla om miljöfrågor, och som saknar trovärdighet i miljödebatten genom att de negligerat dessa frågor i årtionden, kommer kärnkraftsalternativet som en räddare i nöden.
Så kan två av varandra (delvis) oberoende aktörer finna varandra för gemensam glädje och förhoppningsvis allmän samhällsnytta.
 
Jörgen Hansson
Helsingborg

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Carina » Mina Blogginlägg:  ”Av eld kommer eld. Något latinskt uttryck jag läste någon dag innan valet. Så r”

  • Arne Tillberg » Detta är ett blogginlägg:  ”Hej Jörgen , jag tycker att detta är väldigt gediget o proffsigt ! Ser fram emot..”

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln